7HD ร้อนออนไลน์

นายกรัฐมนตรี สั่งเร่งสำรวจความเสียหายในพื้นที่น้ำท่วม เร่งช่วยเหลือประชาชน ยันพร้อมจัดสรรงบประมาณเยียวยา

วันนี้ (25 ต.ค.64) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบหมายฝ่ายปกครอง ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย หลังหลายพื้นที่น้ำท่วมลดลงแล้ว เพื่อเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเสียหายทางบ้านเรือน ทรัพย์สิน ที่ทำกิน และสัตว์เลี้ยง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และเยียวยาเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไร่-นา ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วง และไม่นิ่งนอนใจกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำที่ท่วมขัง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบปัญหาอุทกภัย

“นายกรัฐมนตรีให้ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้าไปสำรวจความเสียหายในพื้นที่ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และเร่งซ่อมแซม พื้นที่ สถานที่สาธารณะ เพี่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิต และทำมาหากินตามปกติให้ได้เร็วที่สุด โดยรัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน” นายธนกร กล่าว