ข่าวภาคค่ำ

17 จังหวัด วางแผนเผชิญเหตุ รับเปิดประเทศ

ข่าวภาคค่ำ - ศบค.ให้ 17 จังหวัดนำร่องพื้นที่ท่องเที่ยว เสนอแผนเผชิญเหตุ รองรับเปิดประเทศ ขณะที่กรุงเทพมหานคร พร้อมพับแผน และสั่งปิดเมือง ถ้าพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นเกินกว่าจะรับไหว

แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ระบุว่า ศบค.ให้ 17 จังหวัดนำร่องเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุ ในการเปิดเมืองระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ พร้อมเน้นให้ทั้งสถานประกอบการ ร้านค้า โรงแรมที่พัก จัดมาตรการ Covid Free Setting จัดสถานที่เว้นระยะห่าง และตรวจคัดกรองผู้เข้ารับบริการ นักท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19

สำหรับการตรวจความพร้อมการเปิดประเทศ กรุงเทพมหานคร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นด่านแรกในการรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ ที่สนามบินได้ จัดจุดตรวจคัดกรอง นำระบบ Thailand Pass ตรวจหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศ รวมถึงเอกสารการฉีดวัคซีนครบโดส และได้จัดจุดนัดพบ ให้เจ้าหน้าที่โรงแรม มารับนักท่องเที่ยวไปตรวจที่โรงแรม ถ้าไม่ติดเชื้อไม่ต้องกักตัว และออกท่องเที่ยวได้เลย

ขณะที่ กรุงเทพมหานคร เผยตัวเลขการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ครบ 2 เข็ม มากกว่า 74 % ของประชากร และเตรียมแผนเผชิญเหตุ ไว้เป็นลำดับขั้น ทั้งเตียงรองรับผู้ติดเชื้อ โรงพยาบาลที่จัดเตรียมไว้ รวมไปถึง กรณีหากจำนวนผู้ติดเชื้อ มากจนเข้าขั้นวิกฤต พร้อมประเมินปิดเมืองต่อไป

ขณะที่กรมควบคุมโรค เผยไทยมีระบบการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด-19 สายพันธุ์ย่อยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลตาพลัสแล้ว 1 คน แต่ไม่มีรายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน

นับถอยหลัง 7 วันเปิดประเทศ ล่าสุด ไทยฉีดวัคซีนไปได้แล้ว กว่า 70.8 ล้านโดส หรือ 70.89 % ของเป้าหมายวาระแห่งชาติ 100 ล้านโดส และฉีดครบ 2 เข็มแล้ว มีกว่า 28.6 ล้านคน คิดเป็นกว่า 40 % ของประชากร

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุด ผู้ติดเชื้อรายวันลดลงอย่างต่อเนื่อง วันนี้ 8,675 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1.8 ล้านคน ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิต 44 คน ต่ำที่สุด ในรอบ 4 เดือน