7HDร้อนออนไลน์

รอฟัง “เดลตาพลัส” โผล่ในไทย การ์ดตกช่วงขาลงทำคลัสเตอร์ใหม่ผุด

#เดลตาพลัส จับตาการแถลงข่าวของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 26 ต.ค.64 กรณีพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ย่อย AY.4.2  ในประเทศไทย เพียง 1 คน โดยเป็นชายอายุ  49 ปี ประวัติทำงานที่บางไทร จ.อยุธยา ซึ่งมีการส่งตัวอย่างที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางทหาร กองทัพบก โดยเป็นการตรวจพบตั้งแต่เดือน ก.ย.64 ซึ่งผู้ป่วยได้รักษาหายแล้ว และมีการสุ่มตรวจคนอื่นๆ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับผู้ป่วยคนนี้ และยังไม่พบการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น

เดลตาพลัส แพร่เร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม
สำหรับเดลตาพลัส ถูกเป็นสายพันธุ์ย่อยที่ถูกจับตามอง หลังประเทศอังกฤษ ตรวจพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้ 6% ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหนึ่งทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อในอังกฤษกลับมาเพิ่มสูงขึ้นแตะ 40,000 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้องค์การอนามัยโลก ยังไม่ได้ยกระดับโควิดสายพันธุ์ดังกล่าว เชื่อว่าแพร่เชื้อได้เร็วกว่าเดลตาสายพันธุ์ดั้งเดิม แต่ยังไม่มีข้อมูลเพียงในประเด็นดื้อยา หลบหลีกวัคซีนหรือไม่อย่างไร 

คลัสเตอร์ตลาดประตูเมืองเชียงใหม่ ติดอีก 50 คน
ขณะที่สถานการณ์การระบาดในประเทศไทย ยังเป็นขาลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากข้อมูล ณ วันที่ 25 ต.ค.64 พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อจำนวนมาก โดยกระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำให้ประชาชนที่เจ็บป่วย เข้ารับบริการที่สถานพยาบาล ให้ข้อมูลความเสี่ยงที่ชัดเจน อย่าปกปิดข้อมูล และยังต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อในตลาด ชุมชน และครอบครัว รวมถึงการติดเชื้อจากคลัสเตอร์เล่นน้ำท่วม พบผู้ติดเชื้อแล้ว 109 คน ซึ่งยังพบในนครราชสีมา เชียงใหม่ โดยคลัสเตอร์ตลาดประตูเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 50 คน สะสมแล้ว 106 คน ขณะที่คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 คน สะสมแล้ว 1,383 คน

ภาคใต้ วงน้ำชา-น้ำท่อม ทำติดเชื้อกระจาย
ส่วนภาคใต้ พบการติดเชื้อ คลัสเตอร์เรือนจำ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงพฤติกรรมการล้อมวงดื่มน้ำชา และการตั้งวงดื่มน้ำกระท่อม ใช้แก้วใบเดียวกัน วนอื่นรอบวง ทำให้คลัสเตอร์ใหม่ยังผุดไม่หยุด

อนามัยโพล พบคนไทย 94% กังวลกับการเปิดประเทศ
#อนามัยโพล สำรวจความคิดเห็นประชาชนกับการ #เปิดประเทศ วันที่ 1 พ.ย.64 โดยพบว่า คนไทย 94% มีความกังวลกับการเปิดประเทศ ในขณะที่ประชาชน 72% เสนอให้เพิ่มมาตรการที่จะทำให้เชื่อมั่นว่า หากเปิดประเทศแล้วจะปลอดภัยด้วยการเร่งฉีดวัคซีนให้ทุกคนทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกจังหวัด 70% ขึ้นไป ให้มีการคุมเข้มการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดนและมีการกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของสถานประกอบการ และประชาชนอย่างเคร่งครัด