เช้านี้ที่หมอชิต

๑๑๓ ปี ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มรดกวัฒนธรรมไทย

เช้านี้ที่หมอชิต - ไปชมความสวยงามของตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่จังหวัดปราจีนบุรี หลังปิดบูรณะไปนานถึง 490 วัน ขณะนี้พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมความสวยงามแล้ว

โดยการบูรณะครั้งนี้ ทำให้ได้ค้นพบความงามที่ซ่อนไว้มากมาย ไฮไลต์สำคัญ คือ "ลายกุหลาบ" ที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ลายฉลุ ซึ่งซ่อนอยู่ในสถาปัตยกรรมอันสวยงาม ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้เปิดให้สาธารณชนได้รับชมตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราชที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่า "เพลิน" ซึ่งมาจากคำว่า play and learn สนุกและเรียนรู้กิจกรรมกัญชา กัญชง กระท่อม สมุนไพรของอนาคต โดยเปิดให้เข้าชมวันละ 4 รอบ รอบละ 50 คน

ทั้งนี้ จะเปิดให้เยี่ยมชมจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 และจะปิดปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์เต็มรูปแบบอีกครั้ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย และจะนำร้านยาไทยโพธิ์เงินมาให้บริการประชาชน เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต มีการใช้งานจริง เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันทรงคุณค่าของปราจีนบุรี รวมทั้งพร้อมจะเป็น Soft power วัฒนธรรมไทย ให้สมกับที่นานาชาติยอมรับว่า ประเทศไทยเป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรมอันดับต้น ๆ ของโลกอีกด้วย