เช้านี้ที่หมอชิต

ไทยพบผู้ติดเชื้อเดลตาพลัส รายแรก

เช้านี้ที่หมอชิต - ไทยเฝ้าระวังโควิดกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง หลังพบสายพันธุ์ AY.4.2 แพร่ระบาดในสหราชอาณาจักร และล่าสุด พบผู้ป่วยสายพันธุ์เดลตาพลัสในไทยแล้ว 1 คน เตรียมเปิดแถลงวันนี้

อย่างไรก็ตาม สายพันธุ์ใหม่อย่าง AY.4.2 ทำให้ทั่วโลก อยู่ระหว่างเฝ้าจับตา แต่ยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นสายพันธุ์รุนแรง น่าห่วงกังวล นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ระบุ ไทยมีระบบการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด-19 สายพันธุ์ย่อยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลตาพลัสแล้ว 1 คน เป็นชายอายุ 49 ปี ทำงานอยู่ที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่ไม่มีรายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน และวันนี้ (26 ต.ค.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะแถลงในรายละเอียดการตรวจสายพันธุ์ใหม่นี้ ต่อไป

ส่วนโควิดกลายพันธุ์ AY.4.2 ที่พบในสหราชอาณาจักรในช่วง 28 วันที่ผ่านมา ที่มียอดผู้ป่วยกลับมาเพิ่มสูงขึ้น ทำให้หลายประเทศอยู่ระหว่างจับตามองความรุนแรงและภาวะการดื้อวัคซีน จะมากกว่าเดลตาและแอลฟาหรือไม่ ไทยแม้จะยังไม่มีสายพันธุ์นี้เข้ามา แต่ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เฝ้าระวังสายพันธุ์นี้เช่นกัน

แต่องค์การอนามัยโลก ยังไม่ได้ยกระดับ ให้เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล เพราะถ้าเปรียบเทียบกับสายพันธุ์แอลฟาและเดลตาที่ผ่านมา ถ้าเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดรวดเร็ว จะเห็นคลื่นการระบาดชัดเจน แต่ตอนนี้ AY.4.2 อยู่ในระดับการจับตามอง