เช้าข่าว 7 สี

เปลี่ยนผ่านฤดู เฝ้าระวัง PM2.5 กลาง พ.ย.นี้

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่าสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในช่วงนี้ยังอยู่ในระดับปกติ คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดีในบางวัน ซึ่งลักษณะอากาศที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะอยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูเกิดความแปรปรวนของกระแสลมทำให้ลมนิ่ง อากาศสงบ ค่าฝุ่นจึงลอยตัวต่ำ ปกคลุมไปทั่วเมือง ซึ่งคาดว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ ประเทศไทย ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับตัวการสำคัญที่ทำให้ค่าฝุ่นฟุ้งกระจาย ประมาณ 50% ของปัญหามาจากเรื่องยานพาหนะที่ขับขี่กันบนท้องถนน ยิ่งเป็นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลยิ่งเกิดการเผาไหม้ที่เข้มข้น อีกทั้งยังมีรถเก่าอายุเกิน 7 ปี ที่บางคันขาดการตรวจสภาพ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง บำรุงเครื่องยนต์ ทำให้รถปล่อยควันดำออกมาเป็นมลพิษทางอากาศ ต้นเหตุ PM2.5 จึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถทุกคนต้องหมั่นตรวจสอบสภาพรถอย่างสม่ำเสมอช่วยกันลดค่าฝุ่น PM2.5 และเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาระยะยาว ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่างแผนเฉพาะกิจ เพื่อการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565 ภายใต้แนวคิด "1 สื่อสาร 5 ป้องกัน 3 เผชิญเหตุ" เพื่อเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป