เช้าข่าว 7 สี

ผู้นำสหรัฐฯ - พลเอกประยุทธ์ เตรียมร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน

สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำบรูไน เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ ว่า ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐฯ มีกำหนดการจะร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 9 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ 26 ตุลาคม เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับชาติสมาชิกอาเซียน

โดยการหารือระหว่างผู้นำสหรัฐฯ และผู้นำอาเซียน มีขึ้นในช่วงระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม ซึ่งจะมีการประชุมในกรอบอาเซียนทั้งหมด 12 การประชุม โดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน จะทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสุดยอดในฐานะประธานอาเซียนปีนี้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย จะเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเช่นกัน ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีจะหยิบยกประเด็นสำคัญที่จะผลักดัน อาทิ การรับมือกับการแพร่ระบาดและผลกระทบของโรคโควิด-19 ซึ่งถือเป็นประเด็นหลักในการหารือของทุกกรอบการประชุม

สำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 38 และ 39 จะไม่มี พลเอกอาวุโสมิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมา เข้าร่วมประชุม เนื่องจากกลุ่มชาติสมาชิกอาเซียนมีมติงดเชิญพลเอกอาวุโสมิน อ่อง หล่าย หลังจากกองทัพเมียนมา ไม่ปฏิบัติตามแผน Road Map 5 ข้อ เพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ หลังการรัฐประหารยึดอำนาจเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา