7HDร้อนออนไลน์

กลุ่มชาวสวนลำไยกว่า 500 คน บุกศาลากลางจังหวัด เจอพิษโควิด19เล่นงาน ขาดทุน เป็นหนี้ วอนรัฐ เร่งเยียวยา

วันนี้ (26 ต.ค.64) ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยได้รวมตัวกันประมาณ 500 คน นำโดย นายอรรณพ คำนวล ผู้ประสานงานสภาอาชีพเกษตรกร (สอก.) จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกลุ่มเกษตรกรได้ถือป้ายเรียกร้องให้รัฐบาลเยียวยา หลังถูกผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ครอบครัวไม่มีรายได้เพียงพอ เพราะส่งออกลำไยไปต่างประเทศไม่ได้ และราคาลำไยตกต่ำ ขาดทุน


ด้านนายอรรณพ คำนวล ผู้ประสานงานสภาอาชีพเกษตรกร (สอก.) จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่อ้างถึงรัฐบาลได้พิจารณาการเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เห็นชอบการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยปี 2563 และค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,440,049,726 บาท และเกษตรกรชาวสวนลำไยได้รับการเยียวยาทุกครอบครัวในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่ ต่อครอบครัว ในปีที่ผ่านมา แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดในปีนี้ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือ 8 จังหวัด มีพื้นที่ปลูกลำไย จำนวน 1,202,400 ไร่ ผลผลิตมากกว่า 1,238,000 ตัน มีเกษตรกรมากกว่า 250,000 ครอบครัว ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ดังกล่าว ส่งผลให้ราคาลำไยตกต่ำ ขาดแคลนแรงงานเก็บลำไย กลไกการตลาดมีปัญหา โดยเฉพาะการส่งออกลำไยไปต่างประเทศ เกษตรกรจึงประสบปัญหาการขาดทุน มีภาระหนี้สิน ได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสและไม่มีเงินทุนที่จะเป็นต้นทุนในการผลิตลำไยคุณภาพในปี 2565 ที่กำลังจะมาถึง จึงต้องการเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ ไร่ละ 2,000 บาทเหมือนปีที่ผ่านมา


ต่อมาได้มีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมารับหนังสือจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย พร้อมแจ้งให้กับกลุ่มเกษตรกรทราบว่า จะเร่งดำเนินการส่งหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่งหนังสือถึงรัฐบาลให้เร็วที่สุด ซึ่งส่วนตัวแล้วก็มีสวนลำไยเช่นกัน ก็เข้าใจพี่น้องเกษตรกร อย่างไรก็ตามการดำเนินก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอน ทั้งนี้ ก็ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตามคำเรียกร้องของกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติในขณะนี้ไปให้ได้