7HDร้อนออนไลน์

"เดลตาพลัส" ที่พบเป็น AY.1 กรมวิทย์ฯ แจง AY.4.2 ยังไม่เข้าไทย จับตา "อัลฟาพลัส"

เคลียร์ชัด...คนไทยติดเชื้อรายแรก #เดลตาพลัส วันนี้ ( 26 ต.ค.64) นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าวที่กระทรวงสาธารณสุข ถึงการเฝ้าระวังสุ่มตรวจเชื้อโควิดกลายพันธุ์ พบว่าการรบาดในประเทศไทย 98.6% เป็นสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) ส่วนสายพันธุ์บีตา (แอฟริกา) ตรวจพบในจังหวัดภาคใต้ 9 คน โดยไม่พบเชื้อในภาคอื่น ส่วนสายพันธุ์อัลฟา จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงเรื่อยๆ แม้แต่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่พบสายพันธุ์บีตา แต่ตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 9 คน การระบาดส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์เดลตา

61779420c51928.34826909.PNG

นพ.ศุภกิจ กล่าวอีกว่า สำหรับเชื้อกลายพันธุ์ ตรวจพบสายพันธุ์ #อัลฟาพลัส จำนวน 18 คน โดยสายพันธุ์นี้พบการกลายพันธุ์ในตำแหน่ง E484K ซึ่งตำแหน่งนี้จะหลบภูมิคุ้มกัน อาการเจ็บป่วยมากกว่าเดิม ซึ่งพบตรวจช่วงปลายเดือน ก.ย. ถึงต้นเดือน ต.ค. นี้ ใน จ.เชียงใหม่พบผู้ป่วย 2 คน เป็นผู้ต้องขังซึ่งมีโรค ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และตรวจพบในภาคตะวันออก จันทบุรีและตราด จำนวน 16 คน ตรวจพบผู้ติดเชื้อเป็นแรงงานในล้งลำไย จำแนกเป็นแรงงานชาวกัมพูชา 12 คน และแรงงานคนไทย 4 คนไทย ขณะนี้กำลังเร่งขยายการสุ่มตรวจไปยังพื้นที่อื่นๆ

617794371ff6f7.62545680.PNG

“ #อัลฟาพลัส ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่ พบครั้งแรกในอังกฤษตั้งแต่เดือน ธ.ค. 63 ขณะนี้ทั่วโลกส่วนใหญ่พบในกัมพูชา และกำลังระบาดมากในกัมพูชา โดยการกลายพันธุ์ในตำแหน่ง E484K บนสไปก์โปรตีน พบในบีตาและแกรมมา  ซึ่งหลบภูมิ อัลฟาพลัสจึงอยู่ระหว่างอัลฟากับบีตาและแกรมมา แต่โชคดีไทย #อัลฟา ถูกเบียดด้วย เดลตา อาจคล้ายกับสายพันธุ์บีตาในภาคใต้ แม้จะมีทำให้อาการป่วยรุนแรงขึ้น แต่อำนาจการระบาดต่ำกว่าเดลตา จนถูกเบียดให้มีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆ”

ส่วนสายพันธุ์เดลตา กลายพันธุ์เป็น 47 สายพันธุ์ย่อย ตั้งแต่ AY.1 ถึง AY.47 จะเรียกเป็นเดลตาพลัสทั้งหมดก็ได้ โดยสายพันธุ์ย่อยของเดลตา พบในไทย 18 สายพันธุ์ย่อย โดยสายพันธุ์ AY.30 พบมากที่สุด 1,341 คน รองลงมาเป็น AY.39 พบ 83 คน

6177942d28fb71.63661565.PNG

ส่วน เดลตาพลัส AY.4.2 ที่ระบาดในยุโรป เป็นการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่ง Y145H, A222V แพร่เชื้อได้เร็วขึ้น 10-15% เร็วกว่าสายพันธุ์เดลตาดั้งเดิมเล็กน้อย ข้อมูล ณ วันนี้ AY.4.2 ยังไม่พบในประเทศไทยเลย สายพันธุ์ที่พบคือ AY.1 พบจำนวน 1 คน เป็นผู้ป่วยจาก จ.อยุธยา ส่งเชื้อไปตรวจที่ จ.กำแพงเพชร พบการกลายพันธุ์ที่ K417N ยังไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าจะรุนแรงกว่าสายพันธุ์เดลตาดั้งเดิมอย่างไร และยังไม่ถูกขึ้นบัญชีเป็นสายพันธุ์ที่ต้องระวัง แต่ยอมรับว่าการกลายพันธุ์ในตำแหน่ง K417N  พบในสายพันธุ์บีตาด้วยเช่นกัน จึงต้องเฝ้าระวัง แต่ผู้ป่วยคนนี้รักษาหายดี

6177944155ab41.32579059.PNG