7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : ไปรษณีย์ไทย ผุดโดรนบินส่งเวชภัณฑ์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ DES และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำเทคโนโลยีดิจิทัลหนุนคุณภาพชีวิตคนไทย จัด "โดรน" ขนส่งยาและเวชภัณฑ์ให้ถึงบ้านผู้ป่วย เริ่มนำร่องใช้แล้วที่จังหวัดสิงห์บุรี ติดตามใน "ณัฐชนน Love เลย"

ภาพสาธิตทดลองบินโดรนส่งยาและเวชภัณฑ์อำนวยความสะดวก ในสถานการณ์ที่มีข้อจำกัดด้านการขนส่ง ทั้งสถานการณ์โควิด-19 น้ำท่วม หรือพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ถือเป็นนโยบายระดับชาติที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ DES และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผู้นำด้านการขนส่งระดับประเทศ ดึงศักยภาพการเข้าถึงเครือข่ายครัวเรือน บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัล เสริมทัพงานสาธารณสุขของคนไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ถือว่าเป็นการใช้ศักยภาพในการขนส่ง และเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกครัวเรือนของไปรษณีย์ไทย ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร และมีความเชี่ยวชาญในการขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ การส่งยาและเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาล ไปยังผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยโควิด-19 มาผนวกกับอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูง และมีความแม่นยำระยะไกลอย่าง "โดรน" พัฒนาให้เป็นยานพาหนะในการจัดส่งยา รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ถึงผู้ป่วยที่บ้าน

ที่ผ่านมา แม้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แต่ ไปรษณีย์ไทย ยังคงเปิดให้บริการและจัดส่งยาถึงผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง รวมกว่า 1.02 ล้านชิ้น จนปัจจุบันได้ขานรับนโยบายจากกระทรวงฯ ทดลองให้บริการจัดส่งยาผ่านการบินโดรนระยะไกลในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี คาดหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาด้านงานสาธารณสุข สามารถให้บริการจัดส่งยาให้กับผู้ที่มีความต้องการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกบ้าน ซึ่งจะมีการต่อยอดพัฒนาการบินโดรนขนส่งยา ร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อร่วมกันพลิกโฉมด้านการขนส่งในประเทศไทยต่อไป

ณัฐชนน Love เลย