ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบโครงการขุดลอกห้วยจระเข้ จ.อ่างทอง ตอนที่ 1

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 ร้องเรียนให้ลงพื้นที่ตรวจสอบห้วยจระเข้ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ที่มีโครงการขุดลอกเป็นอย่างไร ไปติดตามจากคุณพัทธ์ธีร รัตน์ประสิทธิ์

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการขุดลอกห้วยจระเข้ ของเทศบาลตำบลศาลาแดง โดยในสัญญาระบุว่า มีพื้นที่ขุดลอก 137 ล้านตารางเมตร ในพื้นที่หมู่ 4 หมู่ 6 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ปริมาณงานขุดลอกเฉลี่ย 1.70 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุด 220 ล้านลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 9.85 ล้านบาท เริ่มดำเนินการ 30 ตุลาคม 2563 - 26 มิถุนายน 2564 รวมเวลา 240 วัน ซึ่งชาวบ้านให้ข้อมูลว่า การขุดลอกมีการขุดเฉพาะส่วนด้านหน้าของโครงการ แต่ส่วนกลางและบริเวณด้านหลังไม่ได้มีการขุดลอกดินออกไป และดินที่ขุดลอกอาจไม่ครบ 220 ล้านลูกบาศก์เมตร

นอกจากนี้ ตัวแทนชาวบ้านยังเปิดเผยว่า ดินที่มีการขุดขึ้นมาจากในห้วยจระเข้ นอกจากจะนำไปถมในพื้นที่สาธารณะแล้ว ยังมีการนำไปถมในที่ดินของญาตินายกเทศบาลตำบลศาลาแดง ที่อยู่ติดกับหนองจระเข้

ซึ่งข้อสงสัยทั้ง 2 กรณีนี้ อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แสดงความคิดเห็นว่า จะต้องมีการเข้าไปตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ ทั้งกรณีปริมาตรดินที่ขุดลอกขึ้นมาจากห้วยจระเข้ และการนำดินไปถมในที่ดินส่วนตัวของเครือญาติ

และจากการสอบถามตัวแทนของชาวบ้าน ยังพบพิรุธที่ชาวบ้านตั้งข้อสงสัยการบริหาร และขั้นตอนการดำเนินโครงการขุดลอกห้วยจระเข้อีก 2 เรื่อง มีอะไรบ้าง ติดตามได้ในวันพรุ่งนี้