เช้านี้ที่หมอชิต

ผวจ.จันทบุรี สั่งปิดแคมป์คนงาน สกัดโควิด-19 ลุกลาม

เช้านี้ที่หมอชิต - ผู้ว่าราชการจันทบุรี สั่งปิดแคมป์คนงานใจกลางเมือง หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วจำนวน 120 คน อยู่ระหว่างกักตัวสังเกตอาการ รอผลตรวจซ้ำอีกกว่า 400 คน

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างพร้อมแคมป์คนงานบริเวณถนนตรีรัตน์ หมู่ 7 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี หลังพบกลุ่มแรงงานชาวไทยและแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 521 คน ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 120 คน กักตัวสังเกตอาการ และรอตรวจผลซ้ำอีกรวม 401 คน

โดยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ดูแล ตรวจสอบ แยกบุคคลกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มเติม พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการทำความสะอาด การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ การปรับปรุงสุขอนามัย รวมถึงการสนับสนุนอาหารเครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่แรงงาน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ถูกกักตัวในพื้นที่ด้วย

สำหรับแคมป์คนงานดังกล่าวตั้งอยู่ใจกลางเมืองจันทบุรี ส่งผลให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไปสู่บุคคลในครอบครัว บุคคลที่สัมผัสใกล้ชิด และอาจขยายเป็นวงกว้างจนไม่สามารถควบคุมโรคได้ ทางจังหวัดจึงต้องมีคำสั่งปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เมื่อวานนี้ (27 ต.ค.) จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน เป็นเวลา 14 วัน ห้ามบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้า-ออก พื้นที่ทั้งบริเวณที่พัก และบริเวณสถานที่ก่อสร้าง เป็นการชั่วคราว ซึ่งหากมีความจำเป็นก็จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ประกอบการ หรือแรงงาน ฝ่าฝืนคำสั่ง มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ