เช้าข่าว 7 สี

ผู้ประกอบการรถบรรทุกยกระดับกดดันลดราคาน้ำมัน

นายทองอยู่ คงขันธ์ ประธานที่ปรึกษาสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย พร้อมกลุ่มผู้ประกอบการภาคขนส่ง กลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุก ออกมาประกาศจุดยืนนัดหยุดให้บริการ 1,000 คันแรก ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ รับเปิดประเทศ จากนั้นจะยกระดับขึ้นเป็น 20% หรือหยุดให้บริการ 80,000 คัน จากจำนวนรถในระบบที่มีราว 1,100,000 คัน รวมทั้งขับเคลื่อน 6 มาตรการ หนึ่งในนั้นคือ การขับรถบรรทุกไปตามเส้นทางต่างๆ ล้อมกรุงเทพฯ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล เหลือลิตรละ 25 บาท และลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันภาคขนส่ง เป็น 0% ระยะเวลา 1 ปี

นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกฯ ระบุที่ผ่านมาแต่ละเดือนภาคขนส่งใช้น้ำมันดีเซล เป็นมูลค่าประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อเดือน การตรึงราคาน้ำมันดีเซล สูตร B7, B10 ไว้ที่ 25 บาทต่อลิตรนั้น รัฐบาลสามารถทำได้จริงหากต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 ซึ่งรายได้หายไปกว่า 50% คนงานตกงานไป 30,000 – 40,000 คน