เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 28 ตุลาคม 2564

ฝนฟ้าอากาศ : พยากรณ์อากาศวันนี้ 28 ตุลาคม 2564

มวลอากาศเย็นระลอกใหม่ แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศจีนตอนใต้แล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้ ประกอบกับมีลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้...