7hdร้อนออนไลน์

สหรัฐฯ เล็งฉีดวัคซีน mRNA เข็ม 4 ให้กลุ่มคนที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ

วันนี้ (28 ต.ค.64) สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ ของสหรัฐฯ หรือ CDC ได้มีการกล่าวถึงกรอบแนวทางปฏิบัติล่าสุดว่า กลุ่มคนที่มีปัญหาทางสุขภาพ และภูมิคุ้มกันอ่อนแอปานกลางถึงรุนแรง อาจจำเป็นต้องฉีดวัคซีนชนิด mRNA เข็มที่ 4 อย่างน้อย 6 เดือนหลังฉีดวัคซีน mRNA ครบ 3 เข็มแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดเข็ม 4 อย่างเป็นทางการ ซึ่งประชาชนแต่ละคนควรปรึกษาแพทย์ เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าการฉีดเข็ม 4 มีความจำเป็นหรือไม่

จากผลวิจัยพบว่า วัคซีนเข็มกระตุ้นช่วยเพิ่มการตอบสนองของแอนติบอดีในกลุ่มคนที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ บุคคลที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอปานกลางหรือรุนแรงในที่นี้นั้น รวมถึงบุคคลที่อยู่ระหว่างรักษาโรคมะเร็ง มะเร็งระบบเลือดหรือเนื้องอกต่างๆ บุคคลที่ปลูกถ่ายอวัยวะบางอย่าง และปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ บุคคลผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มีอาการความรุนแรง และบุคคลที่ใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ปริมาณมาก หรือยาอื่นๆ ที่อาจกดระบบภูมิคุ้มกัน

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ ยังคาดว่า มีประชาชนชาว 9 ล้านคนที่พำนักอยู่ในสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 2 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรที่อยู่ในข่ายอาจต้องฉีดวัคซีนเข็ม 4