ห้องข่าวภาคเที่ยง

กกต.เตือนระวังค่าใช้จ่าย ป้ายหาเสียง อบต.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้ย้ำเตือนผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในระหว่างการหาเสียง ต้องระมัดระวัง ไม่ให้มีการกระทำความผิดกฎหมายและระเบียบของ กกต. โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายสำหรับการหาเสียง ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะเป็นผู้ประกาศหลักเกณฑ์ โดยคำนวณจาก ขนาดพื้นที่ และลักษณะทางภูมิศาสตร์, จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, จํานวนหน่วยเลือกตั้ง และดัชนีราคาผู้บริโภคตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ โดยหลังจากการเลือกตั้งแล้วผู้สมัครจะต้องยื่นบัญชี ค่าใช้จ่ายภายใน 90 วัน ต่อ กกต. จังหวัด

นอกจากนี้ยังเตือนถึงการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระทำได้เฉพาะ ในสถานที่ รวมทั้งมีขนาดและจำนวนไม่เกินที่กำหนด หากฝ่าฝืนระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง สามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน  "ตาสับปะรด" หรือ สายด่วน 1444 โดย กกต.จะเก็บข้อมูลและชื่อผู้แจ้งไว้เป็นความลับ โดยการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภา อบต. จะมีขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้