ห้องข่าวภาคเที่ยง

นายกฯ บูตเข็ม 3 เตรียมประชุมต่างประเทศ - สุดยอดอาเซียน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3 เนื่องจากต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศ โดยนายกรัฐมนตรี เป็นกลุ่มแรกๆ ที่ฉีดเข็ม 3 ด้วยไฟเซอร์ ต่อจากบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้หลังการฉีดวัคซีน นายกรัฐมนตรีได้ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน โดยช่วงเช้าเป็นการประชุมระดับผู้นำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย

นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางไปเมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำ รัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 ระหว่าง วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน โดยจะนำเสนอยุทธศาสตร์ระยะยาว เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย และความมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศถึงการกำหนดนโยบาย เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ได้เชิญประมุขและผู้นำรัฐบาลจากทั่วโลก มากกว่า 120 ประเทศ ตลอดจนผู้แทนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมกว่า 25,000 คน เข้าร่วมการประชุมด้วย