ข่าวเด็ด 7 สี

จ.เชียงใหม่ พบคลัสเตอร์ใหม่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ติดเชื้อ 18 คน

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ยังน่าเป็นห่วง ล่าสุด พบคลัสเตอร์ใหม่ที่ "ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)" พบผู้ติดเชื้อแล้ว 18 คน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ประกาศให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ เตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจภายในบ้านธรรมปกรณ์ เพื่อดูแลกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด โดยทางศูนย์ฯ ได้ปิดพื้นที่ ติดป้ายงดเยี่ยม งดเลี้ยงอาหารและบริจาคสิ่งของ ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน

ส่วนคลัสเตอร์ "ตลาดเมืองใหม่" ยังคงพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง ล่าสุดพบเพิ่มอีก 42 คน รวมยอดสะสมเป็น 1,439 คน คลัสเตอร์ตลาดประตูเชียงใหม่ ติดเชื้อเพิ่มอีก 18 คน รวมสะสม 125 คน