7HDร้อนออนไลน์

ลุงป้อม ช่วยเกษตรกรสั่ง บจธ. หนุนสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จุดขายวิวสวย ผลผลิตปลอดภัย

(30 ต.ค. 64) พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน )  เปิดเผยว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล บจธ. ปลื้มใจและขอบคุณเกษตรกร หลังจากรับทราบความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ที่ บจธ. ให้ความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกิน โดยมี 2 พื้นที่ ที่เกษตรกรพร้อมยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีการปลูกพืชผัก ปลอดภัยจากสารพิษ ไม้ผล ไม้ยืนต้น สามารถเก็บเกี่ยวบริโภคและแบ่งปันในกลุ่มแล้ว และบางส่วนนำไปจำหน่ายด้วย หลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องชาวเกษตร ได้สั่งการให้ บจธ. ช่วยเหลือเกษตรกรในทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวอย่างพอเพียง

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. กล่าวว่า 2 วิสาหกิจที่มีความพร้อมได้แก่วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ. แม่สอด จ. ตาก ที่เตรียมรองรับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่ โดยสมาชิก 43 ครัวเรือนเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน 58 ไร่เศษ พร้อมมีธนาคารน้ำใต้ดิน มีสระกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และมีสภาพแวดล้อมสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

อีกแห่งหนึ่งคือวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ซึ่งมีเนื้อที่ 76 ไร่เศษ สมาชิก 26 ครัวเรือน ก็มีผลผลิต ทั้งพริก มะเขือเปราะ มะเขือพวง มะเขือยาว  ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ถั่วฝักยาว มะละกอ หน่อไม้ไผ่ตง และบวบ ซึ่งเป็นผักปลอดภัยไม่ใช้สารเคมีจำหน่ายแล้ว และยังได้รับการสนับสนุนจาก บจธ. ทั้งการสร้างแหล่งน้ำและถังเก็บน้ำสะอาดไว้ใช้ทุกครัวเรือน ก็พร้อมยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเช่นเดียวกัน

ทั้ง 2 พื้นที่อยู่ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนของ บจธ. ที่มีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อสถานการณ์โควิดในพื้นที่คลี่คลายจะสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมบรรยากาศในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ให้สมาชิกต่อไป
ทั้งนี้ โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนที่ บจธ. ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้มีที่ดินทำกิน 12 พื้นที่ เนื้อที่รวม 1,234 -2-17.7 ไร่ จำนวน 482 ครัวเรือน และโครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินอีก 387 ราย  โครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน เนื้อที่ 717 ไร่เศษ จำนวนเกษตรกร 500 ครัวเรือน

เกษตรกรที่ประสบปัญหาที่ดินทำกินติดต่อขอรับความช่วยเหลือที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) โทร  02-2781244 , 02-2781648 ต่อ 610  แฟกซ์ 02-2781148 และ Email : labai@labai.or.th หรือที่เว็บไซต์ https://www.labai.or.th/