ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ระดับประเทศ

เวลา 15.35 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังทรูไอคอนฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ระดับประเทศ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดำเนินการประกวดมาตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ภายใต้ "โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย" เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย สิ่งทอ และการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ โดยมีผู้ประกอบการ/ช่างทอผ้า ส่งผ้าเข้าประกวดใน 15 ประเภท รวม 3,214 ผืน และมีผ้าที่ผ่านเข้ารอบการประกวดระดับประเทศ 11 ประเภท รวม 50 ผืน จากผู้เข้าประกวด 46 คน ในการนี้ พระราชทานรางวัลเหรียญทองพร้อมของรางวัลแก่ นายมีชัย แต้สุจริยา จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับรางวัล The Best of The Best จากประเภทผ้าเทคนิคผสม, พระราชทานรางวัลเหรียญทองแก่ นายธงชัย พันธุ์สง่า จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับรางวัลสีเทรนด์บุ๊ก จากประเภทผ้ายกเล็ก และพระราชทานเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทาน ประเภทผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ, ผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอขึ้นไป, ผ้าขิด, ผ้ายกเล็ก, ผ้าแพรวา, ผ้าเทคนิคผสม, ผ้าบาติกมัดย้อม และผ้าเทคนิคสร้างสรรค์

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าชนะการประกวด "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" และนิทรรศการเหรียญพระราชทาน ภายในงาน "OTOP MIDYEAR 2021 CELEBRATE THAI CULTURE" ซึ่งจัดขึ้นสนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ภายใต้แนวคิด "โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก" เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นให้สามารถก้าวสู่ระดับสากล เป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัย รวมทั้ง สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย โดยนิทรรศการฯ แบ่งเป็น 5 โซน ประกอบด้วย การจัดแสดงพระฉายาลักษณ์ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้ง พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงให้ความสำคัญและทรงทุ่มเทพระวรกายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูผ้าไทย ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาติ, การจัดแสดงผ้าลายพระราชทานที่เข้ารอบ จำนวน 150 ผืน และจัดแสดงผ้าที่ได้รับพระราชทานรางวัล, การจัดแสดงเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าทอของผู้เข้าประกวด, นิทรรศการเส้นใยไหมที่ใช้ทอผ้า พร้อมสาธิตกระบวนการผลิตใยไหม และนิทรรศการเหรียญพระราชทาน ประกอบด้วย เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ซึ่งพระราชทานพระอนุญาตให้ศิลปินผู้มีชื่อเสียงในด้านประติมากร ออกแบบขึ้น โดยด้านหน้าเหรียญ เป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระพักตร์ด้านข้าง พระเกศาทัดบุปผาราชินี "ดอกแคทลียาควีนสิริกิติ์" ส่วนด้านหลังเหรียญสลักพระนามเต็ม และพระนาม สร. พร้อมปีในการประกวดฯ

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์ผลงานของ 12 แบรนด์ไทยดีไซเนอร์ ที่นำผ้าทอของผู้เข้าประกวดมาตัดเย็บเป็นชุดที่มีดีไซน์ทันสมัย ภายใต้แนวคิด "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" สะท้อนมุมมองของผ้าไทยในอีกมิติหนึ่ง และเห็นถึงศักยภาพของการพัฒนาลายผ้าทอให้เข้ากับยุคสมัย แต่ยังคงอัตลักษณ์ เสน่ห์ของความเป็นไทยไว้ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด