ประเด็นเด็ด 7 สี

เปิดเทอมวันแรก หลายแห่งยังไม่สามารถเปิดได้ตามปกติ

ประเด็นเด็ด 7 สี - หลายโรงเรียนทั่วประเทศ เริ่มเปิดการเรียนการสอน เทอม 2 เป็นวันแรก แต่ยังมี โรงเรียนอีกมาก ที่ยังไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ

เริ่มกันที่ จังหวัดน่าน คณะครู โรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน ได้ให้ความรู้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ถึงมาตรการต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเข้มข้นตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มตั้งแต่การเข้าสู่ประตูรั้วโรงเรียน ต้องล้างมือ ตรวจวัดไข้ การเว้นระยะห่าง การไม่รวมกลุ่ม และในห้องเรียน ครูอาจารย์ ก็จะดูแลอย่างเคร่งครัด อุปกรณ์การเรียน ก็จะต้องทำความสะอาดให้บ่อยขึ้น

จังหวัดน่าน มีโรงเรียนทั้งหมดที่เริ่มเปิดเรียนวันนี้ จำนวน 598 แห่ง โดยมีบางแห่งเท่านั้น ที่ยังเป็นการเรียนนอกโรงเรียน โดยขณะนี้ กำลังหาทางปรับ ปรุงเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ตามปกติ

ส่วนที่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น พบว่า มีนักเรียนสวมใส่ชุดนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนไม่มากนัก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโรงเรียนได้ประกาศจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สลับวันเรียนตามเลขคี่ เลขคู่ ท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีจุดคัดกรองที่บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน ซึ่งใช้ เข้า-ออกทางเดียว โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือก่อนเดินเข้ามาภายในโรงเรียน

โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียน มากกว่า 4,600 คน ซึ่งในวันนี้มีนักเรียนเดิน ทางมาเรียน เพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนทั้งหมดขณะที่ มีนักเรียนบางคน ที่ผู้ปกครองยังไม่มั่นใจในความปลอดภัย จึงไม่อนุญาตให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ

ขณะที่ โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ของจังหวัดขอนแก่น อีกแห่งหนึ่ง พบว่า วันนี้ ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจาก เมื่อ 2 วัน ที่ผ่านมา โรงเรียนประกาศว่า พบบุคลากรของโรงเรียนติดเชื้อโควิด-19 จึงได้แจ้งไปยังผู้ปกครองให้ทราบว่า ทางโรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 1 พฤศจิกายน แบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว

ส่วนที่ จังหวัดปัตตานี พบว่า สถานศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่ กว่า 1,600 แห่ง ทุกสังกัด ไม่ว่าจะเป็น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอื่น ๆ ต่างต้องปิดโรงเรียน ไม่สามารถเปิดให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติ เนื่องจากพบว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดยังอยู่ในระดับที่รุนแรงหลายพื้นที่ ทำให้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ยังไม่อนุญาตให้ทางโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนได้ เพราะเกรงว่า อาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดในหมู่เด็กนักเรียน และนำเชื้อกลับไปสู่ครอบครัว ซึ่งจะทำให้การควบคุมการแพร่ระบาด เป็น ไปได้ยาก ประกอบกับการฉีดวัคซีนให้กับเด็ก และ ครู ยังไม่ถึงจำนวนที่กำหนดไว้