เช้าข่าว 7 สี

กบน. เคาะกู้เงิน ตรึงราคาดีเซลลิตรละ 30 บาท

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ กบน. มีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน ตามที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนำเสนอ เพื่อเตรียมพร้อมสภาพคล่องในการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร เพื่อลดผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชน ในช่วงที่สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงมีแนวโน้มผันผวน เนื่องจากน้ำมันดีเซล เป็นพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจ หากปล่อยให้มีราคาสูงเกินไปจะกระทบต่อผู้ประกอบการ, ค่าขนส่ง, ค่าสินค้า และบริการต่างๆ

ซึ่งกระทรวงพลังงานจะควบคุมการใช้เงินกู้อย่างเข้มงวด และเป็นไปตามข้อกฎหมาย โดยจะนำเสนอร่างหลักเกณฑ์การกู้เงินดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบต่อไป