7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : เปิดรถหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่

สถาบันประสาทวิทยา เปิดตัวรถหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ ออกรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเชิงรุก เพิ่มโอกาสรอดชีวิต นำร่องแล้วในกรุงเทพฯ ฝั่งเหนือ ติดตามจากรายงาน

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือ สโตรค เสมือนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาล แต่นี่คืออุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในรถหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ ที่สามารถออกให้บริการไปยังชุมชน ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคหลอดเลือดสมองได้ตั้งแต่บนรถหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ได้เลย ก่อนส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล

สำหรับรถหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถเอกซเรย์สมองได้ทันที ให้ยาละลายลิ่มเลือดเพื่อเปิดเส้นเลือดโดยการดูแลของทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ มีการประสานงานผ่านระบบรักษาทางไกลร่วมกับแพทย์เฉพาะทาง นอกจากนี้ ยังสามารถบริการคัดกรองโรคระบบประสาทเชิงรุก และรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานได้อย่างรวดเร็ว

รถหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ ที่สถาบันประสาทวิทยาได้รับความร่วมมือกับภาคเอกชนร่วมกันพัฒนาขึ้น นำร่องบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งเหนือ เช่น จตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม บางเขน และพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดนนทบุรีบางส่วน ผลักดันนโยบายเพิ่มหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ทั่วประเทศไทย ให้คนไทยได้เข้าถึงการรักษาที่ทันสมัย และมีมาตรฐานการรักษาระดับสากล