เกาะกระแสออนไลน์

ออมสินเปิดให้ลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้ ได้ถึง 31 ธ.ค.64 เช็กรายละเอียดที่นี่

ออมสินเปิดให้ลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้ ได้ถึง 31 ธ.ค.64 เช็กรายละเอียดที่นี่
ธนาคารออมสินเปิดให้ปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อยโดยวิธีการรวมหนี้ ลงทะเบียนได้ถึง 31 ธันวาคม 2564

ธนาคารออมสินได้เปิดให้ลูกหนี้รายย่อยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีการรวมหนี้ โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2564 นี้ ลูกหนี้สามารถยื่นลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน >>> https://ln15.gsb.or.th/WEB-LNHM/

ธนาคารออมสินได้กำหนดคุณสมบัติกลุ่มลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ไว้ดังนี้

1. เป็นลูกหนี้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน ที่ไม่ถูกจัดชั้นเป็นหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) หรือไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ

2. เป็นลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารออมสิน เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด

ทั้งนี้ ทางธนาคารออมสินได้แสดงตัวอย่างการรวมหนี้ไว้ดังนี้

ตัวอย่าง : การปรับโครงสร้างหนี้โดยการรวมหนี้

•เดิม ลูกค้ากู้สินเชื่อเคหะจากธนาคารออมสิน 4 ล้านบาท และมีราคาประเมินหลักทรัพย์ 4 ล้านบาท
•ปัจจุบัน ภาระหนี้สินเชื่อเคหะคงเหลือ 3.5 ล้านบาท และมีภาระหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินค้างชำระ 200,000 บาท
•ส่วนต่าง ของมูลค่าหลักประกัน (ราคาประเมินหลักทรัพย์) กับภาระหนี้สินเชื่อเคหะจึงเท่ากับ 500,000 บาท

เมื่อลูกค้ามีหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินค้างชำระ 200,000 บาท ซึ่งไม่เกินส่วนต่างของมูลค่าหลักประกัน 500,000 บาท จึงสามารถเข้าร่วมมาตรการ รวมหนี้นี้ได้ โดยจะมีสิทธิได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยของหนี้บัตรเครดิตเป็นไม่เกิน MRR

6182567a11c969.01906602.jpg

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน