ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ ที่หอประชุมเทศบาลตำบลดงสิงห์ ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 500 ชุด ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ด้วยทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ

จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น "เตี้ยนหมู่" ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ และบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำจำนวนมากจากจังหวัดชัยภูมิ ได้รับความเสียหาย 10 อำเภอ 39 ตำบล 268 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 6,751 ครัวเรือน และในพื้นที่อำเภอจังหาร ได้รับผลกระทบ 5 ตำบล 54 หมู่บ้าน 1,674 ครัวเรือน ซึ่งทางจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว

นอกจากนี้ โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานแก่ประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมทั้งให้บริการตรวจรักษาโรค และให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพแก่ประชาชน

ข่าวอื่นในหมวด