7HD ร้อนออนไลน์

กรุงเทพมหานคร เตรียมแผนเผชิญเหตุโควิดรับเปิดเทอม พบเด็กติดโควิด 1 คน ปิดห้องเรียน 3 วัน

กรุงเทพมหานคร เตรียมแผนเผชิญเหตุโควิดรับเปิดเทอม พบเด็กติดโควิด 1 คน ปิดห้องเรียน 3 วัน
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จะกลับมาเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่ 15 พ.ย.นี้  ในวันนี้ (5 พ.ย.64)  พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ได้เปิดเผยถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ว่า

กทม. ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุใหม่ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร หากพบการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน ดังนี้

1. ปิดเรียน ในกรณีพบผู้ป่วยยืนยัน 1 รายขึ้นไป ให้ปิดห้องเรียนเป็นเวลา 3 วัน งดทำกิจกรรมรวมกลุ่มให้ผู้ที่เสี่ยงสูง ให้กักตัวที่บ้าน งดมาเรียนที่โรงเรียน และผู้ที่มีเสี่ยงต่ำให้มาเรียนตามปกติโดยใช้การสังเกตอาการ
กรณีพบผู้ป่วยยืนยัน มากกว่า 1 ห้องเรียนให้ปิดชั้นเรียนเป็นเวลา 3 วัน งดทำกิจกรรมรวมกลุ่มทุกกิจกรรม และปิดโรงเรียน (ตามอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อ) โดยให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR
2. ไม่ปิดโรงเรียน กรณีไม่พบผู้ป่วยยืนยันในโรงเรียน แต่มีความเสี่ยงติดเชื้อมาจากบ้านหรือชุมชนที่พักอาศัย มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากที่บ้าน ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน หากพบอาการผิดปกติ ให้ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัย ระหว่างรอผล ให้กักตัวที่บ้าน
- ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจากที่บ้าน ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ให้สังเกตอาการ 14 วัน โดยไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน

ทั้งนี้  เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักเรียนและผู้ปกครองในการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน เด็กนักเรียนจะได้กลับมาเรียนหนังสือได้อย่างปลอดภัย

6184a9f95211c7.01640029.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง