ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลา 16.23 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดนิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน

วัดนิเวศธรรมประวัติ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายตั้งอยู่ตอนท้ายบนเกาะลอย หน้าพระราชวังบางปะอิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น เมื่อปี 2419 แล้วเสร็จเมื่อปี 2421 เพื่อเป็นพระอารามสำหรับทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับที่พระราชวังบางปะอิน มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิค อันเป็นศิลปะสมัยกลางของยุโรป ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เขื่อนกั้นดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองข้างของวัดเริ่มผุพัง สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างใหม่เป็นเขื่อนคอนกรีต เมื่อปี 2471 ส่วนกุฏิ ศาลา และปูชนียสถานอื่น ๆ ที่ทรุดโทรมได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ รวมทั้งก่อสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ เพิ่มเติมในรัชกาลปัจจุบัน ปัจจุบัน มีพระปริยัติสารสุธี เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์ และสามเณร จำพรรษา 212 รูป

โอกาสนี้ เสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังมณฑลพิธีถวายผ้าพระป่า ทรงถวายผ้าป่า ซึ่งพุทธศาสนิกชนร่วมกันบำเพ็ญกุศล เพื่อนำจตุปัจจัยไปบำรุงพระอาราม

ข่าวอื่นในหมวด