เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้วิถีไทย : เสน่ห์เมืองแพร่ ยามค่ำคืน

เช้านี้ที่หมอชิต - เช้านี้วิถีไทย พาคุณผู้ชมเดินทางไปชมเสน่ห์ของเมืองแพร่ ที่เต็มไปด้วยร่องรอยทางประวัติศาสตร์น่าเรียนรู้ และไม่ได้สวยแค่ตอนกลางวัน แต่ยามค่ำคืนก็ยังงดงาม แล้วคุณจะเปลี่ยนความคิดว่า แพร่ เป็นแค่เมืองทางผ่าน

แพร่ ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นประตูเมืองเปิดไปสู่ถิ่นล้านนา เมืองแห่งไม้สัก ที่ตั้งของวัดพระธาตุช่อแฮ คนแพร่ใจดี แต่เสน่ห์ของเมืองเล็กๆ แห่งนี้ไม่ได้มีแค่ตอนฟ้าสว่าง

วัดจอมสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ วัดเก่าแก่โดดเด่นด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมศิลปะไทยใหญ่ ตัวอาคารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ปัจจุบัน กรมศิลปากรได้ทำการขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดจอมสวรรค์ ไว้เป็นสมบัติของชาติในปี พ.ศ.2527

นอกจาก พระประธานปางคันธราฐ ศิลปะเมียนมาที่ประดิษฐานอยู่ด้านในอุโบสถแล้ว ยังมีกิจกรรมไว้สอนนักท่องเที่ยว อย่างการทำ ตุงไส้หมู ศิลปะการตัดกระดาษของชาวล้านนา ซึ่งตุงของแพร่ จะมีลักษณะที่เล็กกว่าที่อื่น และมีรูปแบบการตัดที่หลากหลาย หรือจะมาเรียนรู้การทอผ้าจีวรพระ วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวไทยเมียนมาที่ทำสืบทอดกันมาด้วย

อีกอย่างที่ต้องทำเมื่อมาแพร่ คือการลอดซุ้มประตูอธิษฐานขอพร ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เป็นวัดที่เกิดจากการรวมวัดโบราณ 2 วัด คือวัดพระบาทและวัดมิ่งเมือง ซึ่งอยู่ใกล้กันเพียงแค่ถนนคั่น เพื่อความเป็นสิริมงคล ที่นี่ยังมี พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองที่เป็นดั่ง "มิ่งเมืองแพร่" ประดิษฐานอยู่ด้วย

สิ่งนึงที่เลื่องชื่อของแพร่ คือไม้สัก บ้านไม้ที่นี่ไม่ได้มีคุณค่าแค่ความงามด้านงานช่าง แต่ยังเป็นหลักฐานของยุคสมัยที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไม้สักของเมืองแพร่ อย่างร้านอาหารนี้ที่ยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์ไม้สัก ประกอบอาหารพื้นเมืองชาวแพร่ บอกเลยว่า ลำแต้ ๆ เจ้า

ลดอาการชาลิ้นด้วยซาหริ่ม ที่ตลาดประตูชัย แหล่งสตรีตฟูด ที่ฝากท้องของนักท่องเที่ยวและคนแพร่เอง บอกเลยว่ารสชาติไม่เหมือนที่ไหน มีแบบแห้ง แบบน้ำ เลือกได้ตามใจ หวานชื่นใจพอดี

อากาศก็เย็น แต่รู้สึกอบอุ่นใจเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็นกลางวัน หรือกลางคืน ความเรียบง่ายที่แฝงไปด้วยเสน่ห์หลากหลาย เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักเดินทางให้ไปเยือนสักครั้ง…ที่นี่ แพร่