7HDร้อนออนไลน์

น้ำทะเลหนุนมาตามนัด เจ้าพระยาเริ่มเอ่อ สภาวิศวกร ชู 4 ทางสู้ แก้ปัญหาน้ำท่วม กทม.

วันนี้ (9 พ.ย. 64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นมา แม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริเวณสะพานกรุงธน หรือสะพานซังฮี้ ช่วงแนวสันเขื่อนท่าเรือสะพานกรุงธน น้ำได้เริ่มเพิ่มระดับปริ่มแนวกระสอบทรายที่ทาง กทม. ได้นำมาวางเสริมกันน้ำเอ่อท่วมผิวจราจร ถ.ราชวิถี เขตบางพลัด กทม. บางส่วนซึมกระสอบทราย บางส่วนล้นตรงบริเวณฟันหลอของเขื่อนที่เป็นพื้นที่ร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มท่วมพื้นผิวการจราจรบริเวณทางกลับรถใต้สะพานซังฮี้ และไหลลงท่อระบายน้ำจนเต็ม

ต่อมา เวลา 09.40 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร และอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พน้อมคณะได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณสะพานซังฮี้ พร้อมเปิดเผยว่า จากกรณีน้ำทะเลหนุนสูงสุดในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี ประกอบกับการก่อสร้างแนวเขื่อนกั้นแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่สมบูรณ์ เกิดเป็นฟันหลอ และมีรูรั่วหลายจุด อาทิ ท่าเรือ และพื้นที่รุกล้ำ ทั้งกำแพงเขื่อนทรุดพังและรอการแก้ไข ส่งให้ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะประสบปัญหาน้ำท่วมล้นเข้าพื้นที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง ในฐานะนายกสภาวิศวกรจึงขอเสนอ 4 แนวทางสู้ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ กทม. ดังนี้

1. ใช้เทคโนโลยีช่วยสู้ เพราะปัญหาน้ำทะเลหนุนสามารถรู้ข้อมูลล่วงหน้าได้ จากการพยากรณ์ช่วงเวลาที่น้ำขึ้น-น้ำลงในทุกวัน และเมื่อพิจารณาร่วมประกอบกับข้อมูลของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถที่จะตรวจสอบ และวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ ดังนั้น หากน้ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาสนับสนุน จะช่วยให้การทำงานสะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น เพราะเมื่อรู้ล่วงหน้า ก็สามารถจัดทำแนวป้องกันชั่วคราว บริเวณฟันหลอ เพื่ออุดรูรั่วกำแพงเขื่อนกั้นแม่น้ำเจ้าพระยา อีกทั้งเตรียมพร้อมอุปกรณ์เสริม อาทิ ปั๊มสูบน้ำอัตโนมัติ มาช่วยเสริมทัพบริเวณที่น้ำทะลัก

2. ใช้แนวเขื่อน(ที่สมบูรณ์)สู้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งก่อสร้างเสริมแนวเขื่อนให้สมบูรณ์ตลอดแนว เพื่อสร้างความเข้าใจและมั่นใจของคนในชุมชนมากขึ้น และต้องสร้างประตูระบายน้ำอัตโนมัติ เหมือนสิงคโปร์ โตเกียว ลอนดอน ที่สามารถเปิด-ปิดประตูระบายน้ำได้ด้วยคอมพิวเตอร์ ที่มาพร้อมความแม่นยำสูง เชื่อมโยงกับระบบพยากรณ์สภาวะอากาศ และระดับน้ำขึ้น-น้ำลง เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากคน (Human Error) นอกจากนี้ ยังต้องเก็บข้อมูลสถิติระดับน้ำสูงสุด ที่เกิดจากน้ำหนุน ควบคู่กับการบริหารจัดการมวลน้ำเหนือที่ไหลผ่าน กทม. เพื่อประกอบการวางแผนและป้องกันล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. ใช้กำแพงสองชั้นสู้ การออกแบบกำแพงเขื่อนแบบเดิม โอกาสพังเร็วมาก เพราะสภาวะการขึ้นลงของน้ำในปัจจุบัน รุนแรงกว่าในอดีต ดังนั้น อาจต้องออกแบบเป็นกำแพงสองชั้นมีความมั่นคงกว่า เพราะในต่างประเทศมีการออกแบบเป็นกำแพงสองชั้น เพราะนอกจากไม่รุกล้ำพื้นที่ชุมชน เพิ่มพื้นที่ทางเดินริมน้ำให้ประชาชนแล้ว ยังสะดวกต่อการเข้าไปตรวจสอบความเสียหายและบำรุงรักษา อย่างไรก็ตามในหลายพื้นที่ พบกำแพงเขื่อนทรุดจนต่ำกว่าระดับน้ำ และกรณีที่น้ำหนุน ก็ประสบปัญหาน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมที่อยู่อาศัยของประชาชน ดังนั้น ในอนาคตอาจจะต้องยกขอบกำแพงเขื่อนให้สูงขึ้นอีก

4. ใช้เขื่อนปากแม่น้ำอัตโนมัติสู้ ในการแก้ปัญหาระยะยาว อาจจำเป็นต้องสร้างเขื่อนปากแม่น้ำที่สามารถเปิด-ปิดได้ เหมือนในต่างประเทศ อาทิ เมืองเวนิส อิตาลี และเมืองรอตเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ ที่ได้ทำและประสบความสำเร็จมายาวนาน
 
ทั้งนี้ หากไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง อาจจะส่งผลให้10 ปีต่อจากนี้ กทม.ที่ในปัจจุบันเปรียบเป็นกระทะคอนกรีต ที่มีก้นลึกต่ำกว่าแม่น้ำเจ้าพระยา และต่ำกว่าระดับน้ำทะเลในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงขึ้น เพราะต้องเผชิญกับภาวะฝนตกหนัก ปริมาณน้ำเหนือที่ไหลผ่าน น้ำทะเลหนุนสูงจากภาวะโลกร้อน  ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องเร่งศึกษาผลกระทบและงบประมาณ เพราะหากเปรียบเทียบกับความเสี่ยงและความเสียหายที่รุนแรงมาก

ด้าน นายเสฏฐวุฒิ อัศวกายเพชร ประธานชุมชนศาลเจ้าปุงเท่ากง ซึ่งเป็นชุมชนติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา บอกว่า วันนี้มาดูสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง เพื่อเป็นข้อมูลไปแจ้งชาวบ้านในชุมชนให้เตรียมรับมือ ซึ่งหลายคนขนของลงจากที่สูงแล้วหลังจากน้ำลดเมื่อคืน แต่หลายคนก็ไม่วางใจ ส่วนเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงไม่มีหน่วยงานไหนแจ้งเตือน ชาวบ้านรู้กันเองตอนน้ำท่วมแล้ว วันนี้จึงต้องเฝ้าระวัง ส่วนตัวมองว่าวันนี้อาจจะไม่ท่วมหนักเหมือนเมื่อวาน แม้จะมีน้ำหนุนสูงปริมาณเท่ากัน เพราะมีความพร้อมมากขึ้น มีการเสริมแนวกระสอบทรายตรงที่น้ำทะลัก มีการติดตั้งเครื่องสูบร้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักระบายน้ำสแตนบายอยู่ตลอด

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า เวลา 10.00 น. น้ำยังคงขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มระดับท่วมผิวจราจรทางลับรถใต้สะพานซังฮี้ และท่วมท่อระบายน้ำ ทำให้สำนักระบายน้ำได้ติดเครื่องสูบน้ำออกจากท่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเมื่อวานนี้