7HDร้อนออนไลน์

ทุกข์ซ้ำ! อ่างลำเชียงไกรทำน้ำท่วมซัดตะกอนดินถมเต็มที่นา ทำการเกษตรต่อไม่ได้ ชาวนาโนนไทยเดือดร้อนหนัก

(9 พ.ย. 64) จากกรณีอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้ระบายน้ำออก ส่งผลทำให้มวลน้ำมหาศาลไหลเข้าท่วมพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำในห้วงที่ผ่านมา และแม้ขณะนี้สถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นยังคงทิ้งร่อยรอยให้เห็นและรอคอยภาครัฐมาเยียวยาช่วยเหลือ

จากการลงพื้นที่บ้านคูเมืองใหม่ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผู้สื่อข่าวได้พบกับคุณตาช่วย ดุมขุนทด เป็นชาวนารายหนึ่งในพื้นที่ซึ่งได้เปิดเผยว่าที่นาถูกดินโคลนทับถมจนไม่เหลือสภาพผืนนาที่เคยอุดมสมบูรณ์เหมือนครั้งอดีต สาเหตุมาจากการระบายออกจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง ทำให้น้ำในลำห้วยลำเชียงไกรล้นตลิ่ง  แล้วซัดตะกอนดินทรายเข้ามาจนเต็มที่นาทับถมต้นข้าวและข้าวโพดที่ปลูกไว้  ได้รับความเสียหายทั้งหมด ถ้าจะทำการเกษตรรอบใหม่ต้องขุดลอกหน้าดินที่ทับถมออกก่อนแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ซึ่งตอนนี้รายได้จากการทำการเกษตรก็ไม่มี อีกทั้งต้องเสียค่าซ่อมแซมบ้านที่ถูกน้ำท่วมเสียหายด้วย ไม่มีเงินเหลือเพียงพอจะว่าจ้างรถมาลอกหน้าดินออกเพื่อทำการเกษตรครั้งต่อไป จึงอยากวอนไปถึงหน่วยงานภาครัฐได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในห้วงที่ผ่านมาโดยเร็วด้วย เพราะตนและเพื่อนเกษตรกรหลายรายที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจริง ๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง