7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : เก็บแล้วช่อดอกกัญชาทางการแพทย์ ล็อตแรก กว่า 200 กก.

8 วิสาหกิจชุมชนกัญชา ร่วมกันเก็บผลผลิต ช่อดอกกัญชาทางการแพทย์ 200 กิโลกรัม ล็อตแรกของกาญจนบุรี ชี้ผลผลิตกัญชาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ติดตามใน ณัฐชนน Love เลย

ผลผลิตต้นและชิ้นส่วนดอกกัญชา นับเป็นผลผลิตครั้งแรกที่วิหาสกิจชุมชนเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านวังเย็น ตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นศูนย์กลางนำร่องในการเก็บผลผลิตช่อดอกกัญชา ร่วมกับอีก 7 วิสาหกิจชุมชุมชนในครั้งนี้ เพื่อนำส่งกระทรวงสาธารณสุขใช้ทางการแพทย์ตามระเบียบครบรอบในการปลูก ครั้งที่ 1/2564

ครั้งนี้เป็นการเก็บดอกกัญชาทางการแพทย์ ครบตามรอบในการปลูกครั้งแรก ที่สามารถเก็บนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เป็นครั้งแรกของจังหวัดกาญจนบุรี ได้ผลผลิตกัญชาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก มีลักษณะของราก ต้น กิ่ง ใบ ที่สมบูรณ์ และมีสารสำคัญสูงสุด รวมถึงช่อดอกกัญชาสดที่มีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 1.5 กิโลกรัมต่อต้น ซึ่ง 1 รอบในการปลูก ปริมาณอยู่ที่ 60 ต้น และต้นที่รอดจากโรคพืชและศัตรูพืชอยู่ที่ 50 ต้นต่อ 1 โรงเรือน รวม 8 แห่ง น่าจะได้ผลผลิตช่อดอกกัญชาสดหนักรวม 180-200 กิโลกรัม

พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะร้อนชื้น เหมาะสมกับการปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทยในรูปแบบกรีนเฮาส์นี้ ให้ผลผลิตที่สมบูรณ์ มีสารสำคัญเกิดขึ้นจากต้นกัญชาครบถ้วนตามผลการทดลองของห้องปฏิบัติการกลางแห่งประเทศไทย นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จัดทำยารักษาโรค ทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบัน

ซึ่งต่อไปในอนาคตจะมีการพัฒนาการปลูกและการปรับแก้กฎหมาย เพื่อผลักดันไปสู่การปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์และเพื่อเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ หมุนเวียนให้เกษตรกรไทยต่อไปในอนาคต