7HDร้อนออนไลน์

ปปง. ขายทอดตลาด ยานพาหนะ หลายรายการ วันดีเดย์ 11.11 นี้ ราคาเริ่มต้น 35,000 บาท สูงสุด 5.3 ล้าน

สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. ซึ่งในการขายทอดตลาดทรัพย์สินในครั้งนี้ เป็นทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ และป้ายทะเบียนรถยนต์ จำนวน 68 รายการ โดยมีรายการทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิเช่น

1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ PORSCHE จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 5,300,000 บาท
2. รถยนต์ ยี่ห้อ เทสล่า (Tesla) สีขาว จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 2,500,000 บาท
3. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ BENZ รุ่น SLK 200 สีดำ จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 580,000 บาท
4. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ โฟล์คสวาเกน รุ่น บีเทิล สีฟ้า จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 35,000 บาท
5. รถยนต์ ยี่ห้อ BMW สีขาว จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 1,650,000 บาท
6. รถยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น ซีอาร์วี จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 730,000 บาท
7. รถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ KINGLONG สีแดงเทาเหลือง จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 350,000 บาท
8. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (ตู้นั่งสี่ตอน) ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COMMUTER สีเทา จำนวน 1 คัน        ราคาเริ่มต้น 550,000 บาท
9. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Triump steet twin สีดำ จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 150,000 บาท
10. ป้ายทะเบียนรถยนต์ กค 9889 อำนาจเจริญ ราคาเริ่มต้น 150,000 บาท

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 1/2565 สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 – 16.00 น. ตามสถานที่ที่กำหนดดังนี้

ทรัพย์สินลำดับที่ 1 - 40 ณ อาคารเก็บรักษาทรัพย์สิน สำนักงาน ปปง. เลขที่ 46/4 ตำบลปลายบาง   อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ทรัพย์สินลำดับที่ 41 - 65 ณ พื้นที่เก็บศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินลำดับที่ 66 - 67 ณ บริษัท นิลธาร จำกัด ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ทรัพย์สินลำดับที่ 68 ณ บริษัท สิกิจ จำกัด เลขที่ 116/16 ถนนปฏิพัทธ์ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง.  www.amlo.go.th หรือโทรสายด่วน ปปง. 1710

หมายเหตุ : สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ขอความร่วมมือ ผู้ที่ประสงค์จะดูสภาพทรัพย์สินและเข้าร่วมการขายทอดตลาดฯ โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสำนักงาน ปปง. อย่างเคร่งครัด