ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา เชิญเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทาน ไปมอบแก่โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นายศักรินทร์ ธนเกียรติสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่มสัก เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทาน จำนวน 3 เครื่อง จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) จัดซื้อเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โรงพยาบาลหล่มสัก เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ขนาด 150 เตียง ให้บริการในเขตอำเภอหล่มสัก และใกล้เคียง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังทวีความรุนแรงส่งผลให้จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยอำเภอหล่มสัก พบผู้ป่วยติดเชื้อสูงเป็นอันดับ 3 ของจังหวัด โรงพยาบาลฯ จึงมีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง