ข่าวในพระราชสำนัก

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดปราจีนบุรี

ที่หอประชุมโรงเรียนชิตใจชื่น อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญเครื่องอุปโภค-บริโภคพระราชทาน อาทิ ข้าวสาร ผ้าเช็ดตัว ยาสามัญประจำบ้าน และหน้ากากอนามัย ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 500 ชุด ด้วยทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ในการนี้ โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมกับให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีผู้มาขอรับบริการ จำนวน 79 คน ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ, โรคระบบหัวใจและหลอดเลือก รวมทั้งโรคระบบทางเดินอาหาร

จังหวัดปราจีนบุรี ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำท่วมขังในพื้นที่ มีพื้นที่ประสบภัย 7 อำเภอ 74 ตำบล 283 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 8,143 ครัวเรือน สำหรับอำเภอบ้านสร้าง ได้รับผลกระทบ 6 ตำบล 48 หมู่บ้าน 2,244 ครัวเรือน ซึ่งทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้เข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว

ข่าวอื่นในหมวด