ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา เชิญตู้อะคริลิกสำหรับตรวจเชื้อโควิด-19 พระราชทานไปมอบแก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ที่อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีรับมอบตู้อะคริลิกสำหรับตรวจเชื้อโควิด-19 พระราชทาน จำนวน 2 ตู้ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) จัดซื้อพระราชทานแก่โรงพยาบาลฯ โดยเป็นตู้ความดันลบใช้สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานของห้องความดันลบของโรงพยาบาล ช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคในการเก็บสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกของผู้ป่วยเพื่อส่งตรวจ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูง ขนาด 400 เตียง สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การดูแลรักษานิสิต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปในเขตภาคเหนือตอนล่าง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังทวีความรุนแรงส่งผลให้จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อให้แก่ผู้ป่วยก่อนทำการรักษา ปัจจุบัน ให้การรักษาผู้ป่วย รวม 55 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง