7hdร้อนออนไลน์

มติจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ชาย 67 ปีที่เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

มติจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ชาย 67 ปีที่เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน
วันนี้ (13 พ.ย.64) นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากฉีดวัคซีนป้องกันโควิด กล่าวว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีชาย อายุ 67 ปี ชาว อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีน

หลังจากที่ หน่วยรับเรื่องร้องเรียน 50(5) จ.นนทบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ประสานและส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณา

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ มติจ่ายเงินช่วยเหลือ เนื่องจากได้รับความเสียหายเลือดออกในสมอง และก่อนฉีดวัคซีน มีภาวะความดันโลหิตสูง อนุุกรรมการแพทย์เชี่ยวชาญลงความเห็นว่าไม่สามารถตัดเรื่องการรับวัคซีนโควิด ออกจากสาเหตุความเสียหายได้ เป็นความเสียหายประเภท 1 เสียชีวิต ภายใน 30 วัน มติจ่ายเงินช่วยเหลือ 400,000 บาท โดยสัปดาห์หน้าจะเร่งดำเนินการโอนเงินให้แก่ บุตรชายผู้เสียชีวิตโดยเร็ว