เช้านี้ที่หมอชิต

ปฏิกิริยาหลังอินเดียขอเปลี่ยนข้อตกลง COP26

เช้านี้ที่หมอชิต - ความต้องการพลังงานในอินเดียคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าประเทศอื่น ๆ ในช่วงทศวรรษที่จะมาถึง แต่อินเดียยังไม่มีเทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษจากถ่านหิน ซึ่งทำให้คุณภาพอากาศในพื้นที่เขตเมืองของอินเดียย่ำแย่ โดยเฉพาะในกรุงนิวเดลี รวมทั้งการเผาพื้นที่การเกษตรในรัฐที่ตั้งอยู่โดยรอบกรุงนิวเดลี ยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้นไปอีก เหตุนี้ทำให้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา อินเดียได้เสนอด้วยวาจาในระหว่างการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 หรือ COP26 เพื่อขอแก้ไขถ้อยคำให้อ่อนลง จากเลิกใช้พลังงานถ่านหิน เป็นลดการใช้ถ่านหิน ซึ่งถูกประท้วงจากหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศหมู่เกาะ แต่เนื่องจากไม่มีการคัดค้านอย่างเป็นทางการ จึงถือว่าข้อตกลงดังกล่าวได้รับความเห็นชอบข้อตกลงการประชุม COP26 ในครั้งนี้

ผู้อำนวยการโครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและพลังงาน ของศูนย์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของอินเดีย ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่า ข้อตกลงดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนา แต่อินเดียต้องการ "พื้นที่คาร์บอน" ในชั้นบรรยากาศที่เพียงพอสำหรับความต้องการด้านการพัฒนาของตนเพื่อให้อยู่ร่วมกับความทะเยอทะยานของโลกที่จะจำกัดภาวะโลกร้อนไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียส จากช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม ซึ่งการเลิกใช้ถ่านหินแทบเป็นไปไม่ได้ในทางเทคนิคในขณะนี้ และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าอินเดียจะพึ่งพาถ่านหินเป็นศูนย์ได้ภายในปี 2050