7 สีช่วยชาวบ้าน

ภานุรัจน์ฟอร์ไลฟ์ : วัดดงละคร อุปการะเยาวชนยากไร้ จ.นครนายก

กิจกรรมประจำปี ที่ช่อง 7HD สืบสานอย่างต่อเนื่อง คือการทอดผ้าป่าประจำปี ปีนี้เราจะไปที่วัดดงละคร จังหวัดนครนายก วัดแห่งนี้มีภารกิจสร้างประโยชน์มากมาย หนึ่งในนั้นคือ ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษา ให้เด็กยากจนได้เรียนฟรี ติดตามใน ภานุรัจน์ฟอร์ไลฟ์

วัดดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ไม่ใช่แค่ศาสนสถานของชาวพุทธ แต่ยังเปรียบเหมือนบ้านของเยาวนชนผู้ยากไร้ แม้ต่างศาสนาก็มาพึ่งพิงได้ไม่แบ่งแยก เด็ก ๆ ที่มาอยู่ร่วมกันที่นี่กว่า 50 ชีวิต กำลังอยู่ในช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ชาวเขา ส่วนหนึ่งเป็นคนในพื้นที่ และบางส่วนก็มาจากต่างจังหวัด ทุกคนล้วนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในชีวิต

วัดให้ที่เรียน ที่อยู่ ที่กิน อบรมบ่มนิสัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หวังเพียงสร้างเยาวชนให้มีอนาคต ภาระค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนสูงลิบ ขณะที่วัดเองไม่เคยตั้งตู้รับบริจาคใด ๆ อาศัยญาติโยมมาทำบุญกฐิน-ผ้าป่า

เจ้าอาวาส เผย บ่อยครั้งที่ต้องค้างค่าน้ำ ค่าไฟ พยายามพูดคุยให้เด็ก ๆ รับรู้ถึงปัญหา และช่วยกันประหยัด ที่สำคัญขอให้มองโลกในแง่ดี

สิ่งที่เน้นย้ำและปลูกฝัง คือเมื่อวันนี้เป็นผู้รับ จงรับอย่างรู้คุณค่า และเมื่อวันหน้ามีโอกาส ให้รู้จักตอบแทนสังคม

น้ำใจ...ยิ่งให้ยิ่งได้