7HDร้อนออนไลน์

อ่างทองระดมฉีดวัคซีนหลังยอดต่ำติดท้ายตาราง จูงใจ "โมเดอร์นา" ฉีดฟรี

#โมเดอร์นา ฉีดฟรีมาแล้ว วันนี้ (16 พ.ย.64) ที่บริเวณวัดขุนอินทประมูล ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กันอย่างหนาแน่น โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองนำวัคซีน โมเดอร์นา ที่ได้รับการจัดสรรจากสภากาชาดไทย มาฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย หลังยอดผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนของจังหวัดอ่างทอง ต่ำติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ ซึ่งข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 15 พ.ย.64 อ่างทองฉีดวัคซีนแล้ว 131,101 คน คิดเป็น 44.9 %

นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อ่างทอง เผยว่าได้รัดการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา 4,800 โดส ซึ่งจะนำมาฉีดฟรีให้กับกลุ่มเป้าหมาย 2,400 คน โดยทางนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ตั้งเป้าการฉีดวัคซีนของประชาชนในจังหวัดอ่างทองให้ครอบคลุม 90 % ทำให้ต้องเร่งระดมรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามาฉีดวัคซีน ซึ่งปัจจุบันจังหวัดอ่างทองมีวัคซีนเกือบทุกชนิด สามารถฉีดได้ทันที

ด้าน นพ.ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่าอ่างทองมีวัคซีนทั้งชิโนแวค แอสตราเซนเนกา และไฟเซอร์ ซึ่งปรับเป็นสูตรไขว้ให้กับประชาชนสามารถ walk-in เข้ามาฉีดตามสถานบริการทางการแพทย์ ซึ่งการฉีดวัคซีนเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ลดการแพร่เชื้อ และลดความรุนแรงของโรค หากติดเชื้อจะไม่เสียชีวิต