ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้า

เวลา 15.49 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ นายเยฟเกนี โตมีฮิน (Mr.Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย เฝ้า เพื่อกราบทูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทย กับสหพันธรัฐรัสเซีย ในด้านมนุษยธรรมและวัฒนธรรม โอกาสนี้ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะ ร่วมเฝ้าด้วย

เวลา 16.40 น. พระราชทานพระวโรกาสให้ หม่อมราชวงศ์ พงษ์ศักดิ์ สวัสดิวัฒน์ รองประธานมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ นำนางศศิภา รัศมิทัต เฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิจัยสร้างสรรค์ การประพันธ์เพลง และการแสดงดนตรี และรับพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา โอกาสนี้ คณะกรรมการ และคณะทำงานมูลนิธิฯ เฝ้ารับพระราชทานแนวพระดำริเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด