ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมลงนามความร่วมมือในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ พร้อมเปิดตัวชุดปลูกผัก "จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565"

ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา มีพิธีลงนามความร่วมมือในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และบริษัท อีสต์ เวสท์ ซีด จำกัด โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุมัติให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับบริษัทฯ ผลิต ขยายพันธุ์ และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อสนองพระราชดำริในการให้เกษตรกรและประชาชน เข้าถึงเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานในราคาที่ย่อมเยา และเพียงพอ และให้มูลนิธิชัยพัฒนา ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช 16 ชนิด ซึ่งปรับปรุงพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 10 ชนิด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 ชนิด สำหรับเมล็ดพันธุ์ตั้งต้นที่พระราชทานให้บริษัทฯ ต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ และต้องไม่ปรับเปลี่ยนพันธุกรรมของสายพันธุ์ โดยจะบรรจุในซองฉลาดจันกะผัก มีระบบป้องกัน 2 ชั้น คือปกป้องความชื้นและแสงแดด เพื่อให้เมล็ดพันธุ์คงไว้ซึ่งคุณภาพจนถึงมือเกษตรกร พร้อมคู่มือวิธีการปลูก หาซื้อได้จากร้านค้าเมล็ดพันธุ์ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท รวมทั้งโมเดิร์นเทรด และช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ

ภายในงานยังมีการเปิดตัวชุดปลูกผักตามนักษัตรปี 2565 "จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565" เพื่อเป็นของขวัญ ส่งความรักความปรารถนาดีในช่วงขึ้นปีใหม่ ราคาชุดละ 499 บาท หาซื้อได้ที่ร้านภัทรพัฒน์ ทุกสาขา, ร้านภูฟ้า, Lazada , Facebook : เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง