เกาะกระแสออนไลน์

ประกันสังคมแนะตรวจสุขภาพฟรี! ตรวจอะไรได้บ้างเช็กรายละเอียดได้ที่นี่

ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนตรวจสุขภาพ ได้ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนให้ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพฟรี ซึ่งสามารถตรวจได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ รายละเอียดมีดังนี้

•การตรวจร่างกายตามระบบ
1. การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test
- อายุ 15 ปีขึ้นไป ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง /ปี

2. การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข
- อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
- อายุ 40-54 ปี ความถี่ : ตรวจทุกปี
- อายุ 55 ปี ความถี่ : ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

3. การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์
- อายุ 40-54 ปี ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ความถี่ : ตรวจทุก 1-2 ปี

4.การตรวจสายตาด้วย Snellen eye Chart
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง /ปี

•การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
- อายุ18-54 ปี ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง
- อายุ 55-70 ปี ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง /ปี

2.ปัสสาวะ UA
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง /ปี

•การตรวจสารเคมีในเลือด
1. น้ำตาลในเลือด FBS
- อายุ 35-54 ปี ความถี่ : ตรวจทุก 3 ปี
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง /ปี

2. การทํางานของไต Cr
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง /ปี

3. ไขมันในเส้นเลือดชนิด  Total cholesterol & HDL
- อายุ 20 ปีขึ้นไป ความถี่ : ตรวจทุก 5 ปี

•การตรวจอื่น ๆ
1. เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg
-สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 ตรวจ 1 ครั้ง

2. มะเร็งปากมดลูก หรือ Pap Smear
- อายุ 30-54 ปี ความถี่ : ตรวจทุก 3 ปี
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ความถี่ : ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

3. มะเร็งปากมดลูกวิธี Via
- อายุ 30-54 ปี ความถี่ : ตรวจทุก 5 ปี
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ความถี่ : แนะนำให้ตรวจแบบ Pap Smear

4. เลือดในอุจจาระ FOBT
- อายุ 50 ปีขึ้นไป  ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง / ปี

5.Chest X-ray
- อายุ 15 ปีขึ้นไป ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม