ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด อาทิ ข้าวสารหอมมะลิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน และหน้ากากอนามัย ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตัวแทนผู้ประสบอุทกภัยเป็นผู้รับมอบ ด้วยทรงห่วงใยผู้ประสบความเดือดร้อน นอกจากนี้ ทรงตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขภาพอนามัย จึงโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพด้วย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ใน 15 อำเภอ 170 ตำบล 1,029 หมู่บ้าน 55 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 63,197 ครัวเรือน สำหรับอำเภอบางบาล ได้รับผลกระทบ 16 ตำบล 104 หมู่บ้าน 7,919 ครัวเรือน ซึ่งทางจังหวัดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง