สนามข่าว 7 สี

HUAWEI ร่วมกับพันธมิตร จัดงาน Powering Digital Thailand 2022 HUAWEI CLOUD & CONNECT ASIA-PACIFIC INNOVATION DAY

บางกอก โพสต์ ร่วมกับ ASEAN Foundation และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน "Powering Digital Thailand 2022 HUAWEI CLOUD & CONNECT ASIA-PACIFIC INNOVATION DAY"

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เตรียมพร้อมให้คำแนะนำ และแบ่งปันประสบการณ์จริงจากการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ โดยพบกับนวัตกรรมหลากหลาย รวมถึงเจาะลึกเทคโนโลยี ICT ชั้นนำ อาทิเช่น เทคโนโลยี 5G, Cloud และปัญญาประดิษฐ์ ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสนับสนุนความก้าวหน้าของประเทศ หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19

ผู้สนใจร่วมงานได้ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องประชุมคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ วันนี้ ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้