7HDร้อนออนไลน์

ไม่นับเมียนมา ปีนี้เศรษฐกิจไทยโตต่ำสุดในอาเซียน

#เศรษฐศาสตร์ตลาดสด ใกล้สิ้นปี หลายองค์กรด้านเศรษฐกิจเริ่มทบทวนตัวเลขเศรษฐกิจปีที่ผ่านมา ทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ว่าเป็นเช่นไร ผลปรากฏว่า หากไม่นับเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากการเมืองในประเทศ ปีนี้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำสุดในอาเซียน ตลอดจนต่ำกว่าประเทศจำนวนมากในโลก

เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF (ต.ค. 2021) ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะโตที่ 5.9% ประเทศพัฒนาแล้วเฉลี่ยโตที่ 5.2% ประเทศกำลังพัฒนาเฉลี่ยโตที่ 6.4% ขณะที่ธนาคารโลกประเมินการเติบโตของ 5 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ว่าอยู่ที่ 3.4%

ล่าสุด เมื่อต้น พ.ย. 2021 Forbes พึ่งเผยแพร่ตัวเลขคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่จัดทำโดย Conference Board ศูนย์รวมนักวิจัยหลายสถาบัน จากการประเมินคาดว่า ปีนี้เศรษฐกิจโลกเฉลี่ยโตที่ 5.1% โดยประเทศพัฒนาแล้วเฉลี่ยโตที่ 5.1% ประเทศกำลังพัฒนาเฉลี่ยที่ 5.2% หากเจาะเป็นรายประเทศ ประเทศที่น่าสนใจ เช่น สหรัฐอเมริกา คาดว่าโต 5.7% ยุโรป โต 5% ขณะที่จีน โต 5% อินเดีย โต 7.5% ประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียเฉลี่ยโตที่ 3.1%

ทั้งนี้สำหรับประเทศไทย ณ ต.ค. 2564 ธนาคารโลกประเมินว่าเศรษฐกิจปีนี้จะโตเพียง 1% ลดลงจากประมาณการก่อนหน้าเมื่อเดือน ก.ค. ที่คาดว่าจะโต 2.2% สอดคล้องกับตัวเลขจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ที่ประเมิน ณ ต.ค. 2664 ว่าปีนี้ไทยจะโตที่ 1% เท่านั้น ขณะที่ฟิทช์ก็คาดการณ์ ณ ต.ค. 2664 ว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวเพียง 0.8%

นั่นหมายความว่า หากเทียบกับการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศอื่น ไทยเติบโตต่ำกว่าหลายประเทศ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งโลก ค่าเฉลี่ยของประเทศกำลังพัฒนา และค่าเฉลี่ยของประเทศในเอเชียที่อยู่ระดับเดียวกัน

ขณะที่ธนาคารโลกประเมินว่า เทียบกันเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วยกัน หากไม่นับเมียนมาที่เศรษฐกิจหดตัวจากผลกระทบทางการเมือง เศรษฐกิจไทยหดตัวมากสุด

สาเหตุที่หลักที่เศรษฐกิจไทยเติบโตน้อยสุด เป็นผลมาจากการระบาดของโควิด 19 ที่ยืดเยื้อ ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยตรง ทำให้เป็นหัวจักรของเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัว

การท่องเที่ยวไทยมีความสำคัญ เพราะคิดเป็นสัดส่วนกว่า 15% ของ GDP ช่วยจ้างงานมากถึง 1 ใน 6 ของแรงงานในระบบเศรษฐกิจทั้งหมด ซึ่งหากเทียบตัวเลขนักท่องเที่ยวที่มาเยือนไทยก่อนเกิดโควิด มีมากถึง 40 ล้านคน ขณะที่ปีนี้ ประเมินว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าไทยที่ราว 2 แสนคนเท่านั้น หรือไม่ถึง 1% ของจำนวนนักท่องเที่ยวเดิมด้วยซ้ำ

สำหรับปีหน้า IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะโตที่ 4.9% นับเป็นความท้าทายของไทยทีเดียวว่าจะไล่กวดประเทศอื่น โดยเฉพาะเพื่อนบ้านในอาเซียนทันหรือไม่

#เศรษฐศาสตร์ตลาดสด สรุปว่า ปีนี้นับเป็นปีที่ไม่ดีนักของเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าเพื่อนบ้านโดยรอบ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก ส่งผลต่อรายได้และคุณภาพชีวิตคนไทยโดยตรง