ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสุลต่านแห่งโอมาน ในโอกาสวันชาติของรัฐสุลต่านโอมาน ซึ่งตรงกับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

สุลต่านฮัยซัม บิน ฏอริก แห่งโอมาน กรุงมัสกัต

ในโอกาสวันชาติของรัฐสุลต่านโอมาน หม่อมฉันขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขอถวายพระพรชัยมงคล เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งขอให้ประเทศ และประชาชนชาวโอมานมีความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

หม่อมฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มั่นคงระหว่างประเทศเราทั้งสองจะยังคงเจริญรุดหน้า อีกทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือทวิภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า การลงทุน และสาธารณสุข ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด