ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับโลก ครั้งที่ 42 ของสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์​ ร่วมกับการประชุมสมาคมเลเซอร์ทางการแพทย์แห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 17 และทรงแสดงปาฐกถาพิเศ

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับโลก ครั้งที่ 42 ของสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์​ ร่วมกับการประชุมสมาคมเลเซอร์ทางการแพทย์แห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 17 และทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง