7HD ร้อนออนไลน์

ปภ.แจ้งจังหวัดนราธิวาส เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง 19 – 22 พ.ย.นี้

ปภ.แจ้งจังหวัดนราธิวาส เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง 19 – 22 พ.ย.นี้
วันนี้ (19 พ.ย.64) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับแจ้งจากศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ว่าได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จากแผนที่ฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พบว่าพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง

โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส ให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นเสี่ยงล้นตลิ่งประมาณ 30 – 50 เซนติเมตร ไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ช่วงวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2564 ได้แก่ คลองตันหยงมัส อำเภอระแงะ อำเภอเมืองนราธิวาส และอำเภอยี่งอ แม่น้ำโก-ลก บริเวณอำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอตากใบ โดยได้แจ้งจังหวัดนราธิวาสจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทราบล่วงหน้า รวมถึงวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ และการขึ้น-ลงของระดับน้ำทะเล ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันบริเวณริมแม่น้ำ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมรองรับน้ำหลากป้องกันน้ำท่วม อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันที

หากพบเห็นหรือได้รับความเดือดร้อน  แจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784 และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รวมถึง สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง