เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : รับจ้างเปิดบัญชีม้า ระวังติดคุกหัวโต

ต้องเตือนกันไว้สำหรับประชาชน ที่อาจกำลังได้รับการชักชวนให้ขายบัญชีธนาคาร อย่าได้หลงเข้าไปในวังวนนี้เด็ดขาด เพราะอาจตกเป็นเหยื่อแก๊งมิจฉาชีพ นำไปใช้ฉ้อโกง สุดท้ายคนที่รับกรรมคือคนขายบัญชีธนาคาร ส่วนมิจฉาชีพ ลอยนวลไปหาเหยื่อรายใหม่

ซึ่งในขณะนี้แก๊งซื้อ-ขายบัญชีธนาคาร ทำกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ สิ่งที่ประชาชนควรรู้คือ การซื้อขายบัญชี หรือ การรับจ้างเปิดบัญชี และให้ผู้อื่นใช้บัญชีนั้น มีความผิดทางอาญา อาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มีอัตราโทษจำคุกตั้ง 1 - 10 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทุกคน นอกจากจะถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้ว อาจต้องถูกลงโทษทั้งจำทั้งปรับ ในฐานความผิดฟอกเงินด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา เลขที่ 2120 / 2563 ตัดสินลงโทษประชาชนที่รับจ้างเปิดบัญชี แม้จะอ้างในชั้นสอบสวนและศาลว่า ไม่ได้รู้เห็นการกระทำความผิด แต่ศาลเห็นว่า การเปิดบัญชีธนาคารนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคล ไม่ควรนำบัญชี บัตร ATM หรือรหัส มอบให้กับผู้อื่น การได้รับเงินค่าจ้างเพื่อมาเปิดนั้น ย่อมเล็งเห็นผลว่าผู้รับซื้อจะนำไปใช้ในทางผิดกฎหมาย จะอ้างว่าถูกหลอกไม่ได้ การกระทำจึงเป็นการให้ความช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง และเป็นผู้สนับสนุนการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเบิกถอนเงินสดของผู้อื่นโดยมิชอบ จึงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด โดยต้องโทษ 2 ใน 3 ของโทษทั้งหมด