ข่าวภาคค่ำ

คนเครียดยุคโควิด-19 พุ่ง แนะประเมินสุขภาพจิตตนเอง

ข่าวภาคค่ำ - ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา พบคนไทยกว่า 200,000 คน มีความเครียดสูง และเสี่ยงซึมเศร้า กรมสุขภาพจิต แนะประชาชนประเมินสุขภาพจิตตนเอง ผ่านเว็บลิงก์ในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด  

ข้อมูลการประเมินสุขภาพจิตคนไทย กว่า 1,890,000 คน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมปีนี้ ถึงปัจจุบัน พบว่า 10.57 เปอร์เซ็นต์ หรือ 200,302 คน มีความเครียดสูง, 12.49 เปอร์เซ็นต์ หรือ 236,543 คน เสี่ยงซึมเศร้า, 7.01 เปอร์เซ็นต์ หรือ 132,837 คน เสี่ยงที่จะฆ่าตัวตาย

กรมสุขภาพจิต แนะประชาชนใช้เว็บลิงก์ MENTAL HEALTH CHECK IN เป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตตนเองเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต จากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บุคลากรสาธารณสุข, อสม. และจิตอาสา ใช้ประเมินสุขภาพจิตประชาชน ค้นหากลุ่มเสี่ยง เพื่อเข้าช่วยเหลือได้ทัน

หัวข้อหลัก ๆ ของการประเมิน เป็นเรื่องความเครียด ภาวะหมดไฟ ความเสี่ยงฆ่าตัวตาย และซึมเศร้า เมื่อประเมินเสร็จจะทราบผลทันที พร้อมมีคำแนะนำการปฏิบัติตัว และช่องทางขอรับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด